ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารบริษัทเอ็มเอพีฟู้ดร่วมข้าวลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 คุณฐิติพร ตรีสุขเกษม ประธานกรรมการ และ คุณมนัสสิทธิ์ ตรีสุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง