ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทานและติ่มซำ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล สมุทรสาคร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ในปัจจุบันส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ  และผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ซึ่งได้ส่งผลต่อประชาชนเป็นวงกว้าง  ด้วยเหตุนี้ทาง บริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งมอบอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทาน และติ่มซำ อย่างละ 1,000 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยคุณฐิติพร ตรีสุขเกษม ประธานบริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการส่งมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาค