ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด เป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนภารกิจ รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่
บริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด และกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการนิคมสินสาคร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนภารกิจ รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่ วันที่ 11 ก.พ.64 ณโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง วัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

บริษัท เอ็มเอพี ฟู้ด และกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการนิคมสินสาคร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนภารกิจ รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่
วันที่ 11 ก.พ.64 ณโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง วัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
คุณลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผอ.นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร คุณชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พร้อมด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสนาม วัฒนาแฟคตอรี่
โดยมี คุณวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ เจ้าของโครงการวัฒนาแฟคตอรี่ ผู้จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง เป็นผู้รับมอบ
ทางเอ็ม เอ พี ฟู้ด ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิท-2019