เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

คุณฐิติพร ตรีสุขเกษม
(ประธานกรรมการ)

คุณมนัสสิทธิ์ ตรีสุขเกษม
(กรรมการผู้จัดการ)

คุณอมรรัตน์ ตรีสุขเกษม
(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยประสบการณ์ทางด้านอาหารมากกว่า 20 ปี เราจึงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแปรรูป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะมีเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย โดยเราเป็นโรงงาน ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้า อาหารแปรรูปแช่แข็ง (Value-added food) รวมไปถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการ (Processed food) ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์หลัก ออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าติ่มซำ ของนึ่ง เช่น ขนมจีบ, ฮะเก๋า, ซาลาเปา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของทอด เช่น ปอเปี๊ยะ, ทอดมันกุ้ง, เกี๊ยวซ่า

กลุ่มสินค้าชาบู ชาบู-สุกี้ เช่น ลูกชิ้นต่างๆ สาหร่ายทรงเครื่อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน เช่น ข้าวกล่อง, สปาเก็ตตี้, ไก่สะเต๊ะ, หมูสะเต๊ะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของหวาน เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง บัวลอยน้ำขิง พั๊ฟและพายไส้ต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบแผ่นแป้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า OEM (Original Equipment Manufacturer)

สำหรับบริษัท เอ็ม พี ฟู้ดผลิตอาหารส่งออกภายใต้ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยถูกหลัก GMP , HACCP และมาตรฐานส่งออกภายใต้แบรนด์สินค้า ติ่มซำอาหลง และ ห่าวยิ่วโตว ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าในกลุ่ม ร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆ ในเรื่องของรสชาติ และคุณภาพ ของสินค้า มาเป็นเวลาที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี เราจึงมุ่งมั่นที่จะขยายสินค้าเหล่านี้ ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็น ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านทางช่องทาง ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงสินค้าของ เอ็ม เอ พี ฟู้ด ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทาง บริษัทเอ็ม เอ พี ฟู้ด ยังพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับผู้ที่สนใจในการผลิตสินค้า OEM อาหารแช่แข็ง ในด้านการพัฒนาตัวสินค้า การขอขึ้นทะเบียน รวมถึงการให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมา ได้รับการยอมรับภายใต้มาตรฐาน GMP และ HACCP ทำให้ทางลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง, การผลิตสินค้าในรูปแบบเครื่องจักรหรืองานขึ้นรูปด้วยมือ รวมถึงการวิจัย และ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ทำการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์

คือ การส่งมอบอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ไทย และ อาหารท้องถิ่นของแต่ละประเทศไปยังแต่ละประเทศทั่วทุกมุมโลก

พันธกิจ

M.A.P. FOOD มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย อาหารแปรรูปแช่แข็งที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ M.A.P. FOOD ยังมีความมุ่งมั่น ที่จะเป็นองค์กรที่เอาใจใส่สังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคำนึงถึงผลประโชยน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆฝ่ายและสร้างความเติบโตในอนาคตและยั่งยืน